Att gå omkring med en S-CUT i bälteshölstret eller väskan utgör inte ett brott mot knivlagen. Du kan lugnt – och fullt lagligt – traska runt och bära med dig din S-CUT för att ha den tillhands i situationer då du behöver ett säkert och effektivt skärverktyg. 

Sedan knivlagen infördes 2005 är det förbjudet att på allmän plats, i fordon eller inom skolområden ”bära föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa”. Det är också en åldersgräns på 21 år för att få äga, låna eller använda så kallade springknivar eller springstiletter. 

Bild på skärhuvudet på en S-CUT XC-E där även det större gapet illustreras med måttangivelsen 20 mm.

S-CUT XC-E är vår storsäljare. Den har ett större gap mellan handag och mothåll och klarar därför att skära även i tjockare material. Trots sin extrema skärförmåga bryter S-CUT inte mot knivlagen.

Föremål som räknas som farliga

Till farliga föremål räknas butterflyknivar, sablar, springknivar, stiletter, svärd, karatepinnar, kaststjärnor och knogjärn. Alla som medför något av dessa föremål på offentlig plats, i ett fordon eller inom ett skolområde bryter mot knivlagen. 

Det finns undantag

  • Militär som bär kniv till uniform.
  • Hantverkare som använder kniv i arbetet.
  • Svampplockare som under vandring bär ändamålsenlig kniv.
  • Normalt bruk av fickkniv eller multiverktyg. 

Trots sina fina skäregenskaper uppfyller S-CUT inget av det som anges definiera farliga föremål. En S-CUT kan inte användas som stickvapen och den skulle inte heller åsamka någon större skada om den kastades mot en person då skärytan ligger väl skyddad i konstruktionen. Det är farligare att kasta en sten eller en skruvmejsel än en S-CUT.  

Prioritera säkerheten

Även om vi inte rekommenderar barn att använda S-CUT finns det ingen officiell åldersgräns för att köpa, bära och använda verktyget. När det gäller yngre personer rekommenderar vi dock att en vuxen är med och ser till att S-CUT används på det sätt som den är avsedd för. För din säkerhet rekommenderar vi också att S-CUT förvaras i ett bälteshölster i de fall den ska bäras runt. Det eliminerar risken att fingrarna kommer i kontakt med skärbladet när man tar fram den. 

Källa till informationen om knivlagen och farliga föremål: polisen.se
Text och foto: mamedia.se

Köp din S-CUT online

Vi rekommenderar vårt all-round-verktyg, S-CUT XC-E

S-CUT XC-E | Paketpris S-CUT XC-E + väggfäste | Paketpris S-CUT XC-E + bälteshölster